Μετάβαση στο περιεχόμενο
Σπίτι » Tegu Care

Tegu Care

a lizard on brown sand

Επιλέγοντας το καλύτερο υπόστρωμα για το Tegu σας

Tegus are large, ground-dwelling lizards that love to dig and burrow. When choosing a substrate for your tegu’s enclosure, it is important to consider their needs and preferences. Tegus love to dig and burrow, so you should provide a varied substrate that will allow them to do so. A good substrate option is a mixture of newspaper or butcher paper as a base, with large sections of topsoil, cypress mulch… Διαβάστε περισσότερα »Επιλέγοντας το καλύτερο υπόστρωμα για το Tegu σας

Σκηνή Grow για περίβλημα Tegu

Εγκατάσταση μιας σκηνής ανάπτυξης ως περίβλημα Tegu: Ένας οδηγός βήμα προς βήμα

Οι σκηνές Grow παρέχουν ένα οικονομικά αποδοτικό και ελεγχόμενο περιβάλλον για το tegus. Κατάλληλο για τα περισσότερα είδη, προσφέρουν επιλογές προσαρμογής και είναι ιδανικά για αρχάριους και για όσους έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, αν και μπορεί να τους λείπουν φυσικές συμπεριφορές.

Adult Black & White Argentine Tegu Lizard

Guberty A.K.A Tegu Puberty: ο “Terrible Twos

During guberty, your Tegu may go from sweet to sassy. Brace yourself for moody behavior and remember, it’s just a phase. With patience and enrichment, navigate through this challenging but temporary stage of their development. Embrace the journey and watch your rebellious companion mature into a cherished adult.

Περίβλημα Tegu

Best Plants for Tegu Enclosure

Learn about the best plants for tegu enclosures and tips for setting them up to ensure their survival. Avoid toxic plants and choose sturdy, established plants to minimize the risk of damage to your enclosure.