Hoppa till innehållet
Hem » Tegu Care

Tegu Care

Target Training a Tegu Lizard

Target Training for Tegu Lizards

  • En akt

Target training is a valuable technique for taming and training tegu lizards. It involves teaching the lizard to respond to a specific target, such as a brightly colored dowel rod or a clicker, and associating it with positive reinforcement.

Baby svart och vit Tegu-hantering

Tegu Hanteringstips, Tämningstekniker och vad man bör undvika

  • En akt

Tegu-ödlor är intelligenta och sociala djur som kan göra stora husdjur. i alla fall, de är inte naturligt benägna att lita på människor, och det är viktigt att tämja och hantera dem på rätt sätt för att bygga förtroende och säkerställa en positiv upplevelse

Tegu hölje / Terrarium

How to Choose the Best Enclosure for Your Pet Tegu

  • En akt

Tegu lizards are large reptiles that need a spacious enclosure. Choose an enclosure that is at least 8x4x4 feet and has a secure lid, tillräcklig ventilation, och en temperatur- och fuktighetsgradient.

a lizard on brown sand

Att välja det bästa underlaget för din Tegu

  • En akt

Tegus are large, ground-dwelling lizards that love to dig and burrow. When choosing a substrate for your tegu’s enclosure, it is important to consider their needs and preferences. Tegus älskar att gräva och gräva, so you should provide a varied substrate that will allow them to do so. A good substrate option is a mixture of newspaper or butcher paper as a base, with large sections of topsoil, cypress kompostmaterial… Läs mer »Att välja det bästa underlaget för din Tegu