ข้ามไปที่เนื้อหา
บ้าน » ชื่อสำหรับ Monitor Lizard

ชื่อสำหรับ Monitor Lizard

คุณกำลังรับเลี้ยงกิ้งก่ามอนิเตอร์และกำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของคุณหรือไม่?? ดูแรงบันดาลใจด้านล่าง, พร้อมรายชื่อที่เหมาะกับ Ackies, จอภาพสะวันนา, จอภาพแม่น้ำไนล์, และ Asian Water Monitors ทุกเพศ.

เราเลือกชื่อไม่กี่ชื่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งกิ้งก่า, มังกร, วัฒนธรรมป๊อปและตำนาน, or which we simply found to be especially suited or funny for a big lizard.

แอกกี้มอนิเตอร์จิ้งจก
Ackie monitor lizard.

Generic Monitor Lizard Names

MaleFemaleGender-Neutral
AlienAryaAngel
AzraelElizardbethBones
BasilHydraClaw
DrakeLadyFang
InterceptorMedusaGodzilla
RaptorMothraRadar
RexSakuraReverbe
RyuuScyllaSnow
TerrorXenaZuri

Names for Savannah monitor

So you’ve got yourself a pet Savannah monitor? Nice one. But now comes the all-important question: what do you name it? When it comes to choosing a name for your scaly friend, there are a few things to consider. First off, these lizards are native to Africa, so a name that reflects their heritage could be fitting. You could also take inspiration from their impressive size, with names like “Hercules” or “Goliath” making for strong contenders. Alternatively, focus on their striking yellow and black markings with names like “Bumblebee” or “Ziggy”. Whatever you choose, just make sure it’s a name that suits your Savannah monitor’s personality and vibe.

Here are some ideas:

 • Savannah (d’huh) or simply Sava
 • Komodo
 • Gordo
 • Chthulu
 • Pazuzu
 • Joanna/Goanna
 • Gigas
 • Saurus
 • Sahara
 • Kaa
 • Koda
 • Merlin
 • Pogo
 • Slinky
 • Turbo
 • Viper
 • Zazu

Names for Nile monitor

So, you’re the proud owner of a Nile monitor? These lizards are pretty badass, but what’s even cooler is choosing a name for them. When picking a name, consider their natural habitat and behavior. Nile monitors are native to Africa, so a name that reflects their heritage could be a solid choice. Alternatively, you could take inspiration from their size and dominant personality with names like “Rex” or “Tyrant”. Or, maybe you want to focus on their unique speckled skin with a name like “Dotty”. Whatever you choose, make sure it’s a name that fits your Nile monitor’s personality and attitude.

ด้านล่าง, some suggestions.

 • Cleopatra
 • Jafar
 • Dune
 • Damballah
 • Pharaoh
 • Satan
 • Raptor
 • Maasi
 • Sobek
 • Anubis
 • Sekhmet
 • Osiris
 • Isis
 • Ra
 • Horus
 • Nefertiti
 • Set
 • Bastet
 • Amun

Names for Asian Water Monitor

So, you’ve got yourself an Asian water monitor. These lizards are pretty chill, but what’s even cooler is picking out a name for them. When selecting a name, consider their love of water and swimming. Names like “Aqua” or “Splash” could be fitting. You could also take inspiration from their Asian heritage with names like “Siam” or “Kraken”. ในที่สุด, these lizards are known for their gentle and curious behavior, so a name like “Panda” or “Teddy” could be a solid choice. Ultimately, go with a name that fits your Asian water monitor’s unique personality and characteristics.

Let’s do some brainstorming:

 • Aqua
 • Dragonite
 • Noir
 • Heilong
 • Shiva
 • Shadow
 • Naga
 • Nami
 • Triton
 • Hydra
 • Neptune
 • Typhoon
 • Kappa
 • Ming
 • Fuji
 • Koi
 • Tsunami
 • Lotus
 • Ryu
 • Hanuman

Names for Ackie monitor

So, you’ve decided on getting an Ackie monitor as your new pet? Congrats, these lizards are pretty cool. But now comes the tough part: choosing a name. When considering a name, take inspiration from their vibrant orange and yellow coloration, which is distinct to this species. You could also play off their curious and active behavior with names like “Explorer” or “Adventure”. Alternatively, take inspiration from their native land of Australia with names like “Aussie” or “Outback”. Whatever you choose, make sure it’s a name that reflects your Ackie monitor’s one-of-a-kind personality.

Some ideas to get you inspired:

 • Alkie
 • Nano
 • Poke
 • Yoshi
 • Caper
 • Scrull
 • Slither
 • Newt
 • Ruby
 • Goldie
 • Blaze
 • Ember
 • Flame
 • Saffron
 • Tangerine
 • Phoenix
 • Rusty
 • Marigold
 • Topaz
 • Citrine
 • Amber
 • มะม่วง
 • Ginger
 • Poppy
 • Scarlet
 • Vermilion
 • Carrot
 • Copper

ทิ้งคำตอบไว้

%ง บล็อกเกอร์ถูกใจสิ่งนี้: