Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ackie Monitor Lizard

Ackie Monitors Food & Diet Guide

In their natural habitat, ackie monitors (Varanus acanthurus) are opportunistic feeders and exhibit a varied diet. These small to medium-sized lizards are native to the arid regions of Australia, where they inhabit scrublands and rocky deserts. Ackie monitors primarily consume invertebrates, such as grasshoppers, beetles, κατσαρίδες, spiders, isopods, caterpillars, cicadas, snails, stick insects, centipedes, γρύλους, and ticks. As skilled hunters, they actively seek out prey and consume whatever they can… Διαβάστε περισσότερα »Ackie Monitors Food & Diet Guide

Spectacled Caiman (Caiman crocodilus)

Spectacled Caiman Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

The spectacled caiman (Caiman crocodilus), also known as the white caiman, common caiman, and speckled caiman, is a fascinating crocodilian species belonging to the family Alligatoridae. With its distinctive spectacle-like ridge between the eyes, this crocodilian exhibits unique features that make it a captivating species to care for. Spectacled Caiman Care Sheet Common Name Spectacled Caiman Scientific Name Caiman crocodilus Lifespan Up to 75 years in the wild Size as… Διαβάστε περισσότερα »Spectacled Caiman Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

Rhinoceros Iguana

Rhinoceros Iguana Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

The Rhinoceros iguana (Cyclura cornuta) is a remarkable and endangered species of iguana endemic to the Caribbean island of Hispaniola, which is shared by Haiti and the Dominican Republic. Known for their large size and unique appearance, these iguanas vary in length from 60 προς την 136 centimeters (24 προς την 54 ίντσες) and exhibit skin colors ranging from steely grey to dark green and brown. Named after the bony-plated pseudo-horns on… Διαβάστε περισσότερα »Rhinoceros Iguana Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

Fire Skink

Fire Skink Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

  • Σκινκ

The Fire Skink (Mochlus fernandi), also known as Fernand’s skink, the Togo fire skink, and the true fire skink, is a striking species of skink native to the tropical forests of West and Central Africa. Known for its bright and vivid coloration, the Fire Skink is a popular choice among reptile enthusiasts. In this care sheet, we will provide essential information on how to properly care for Fire Skinks as… Διαβάστε περισσότερα »Fire Skink Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

Μπλε ιγκουάνα (Cyclura lewisi)

Blue Iguana Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

The Blue Iguana (Cyclura lewisi) is an endangered species of lizard native to the island of Grand Cayman. Also known as the Grand Cayman ground iguana or Cayman Island rock iguana, it is a fascinating reptile known for its vibrant blue coloration and massive size. The Blue Iguana was previously considered a subspecies of the Cuban iguana but is now recognized as a distinct species. With its unique appearance and… Διαβάστε περισσότερα »Blue Iguana Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

Black Throated Monitor (Varanus albigularis microstictus)

Black-throated Monitor Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία

The Black Throated Monitor (Varanus albigularis microstictus) is a subspecies of monitor lizard belonging to the Varanidae family. Native to Tanzania, these reptiles are known for their impressive size, reaching lengths longer than most humans are tall. Despite their menacing appearance, Black Throated Monitors are relatively docile and can make fantastic pets for experienced reptile enthusiasts. Black Throated Monitor Care Sheet Common Name Black Throated Monitor Scientific Name Varanus albigularis… Διαβάστε περισσότερα »Black-throated Monitor Care – Πληροφορίες, Περίφραξη, Διατροφή & Υγεία